© 2017-2018, Adviseon Capital Management S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone

Adviseon Capital Management S.A. zarządza majątkiem funduszy private equity oraz ich spółkami portfelowymi. 

 

Swoje doradztwo koncentruje na wsparciu zarządzania

oraz na realizacji projektów inwestycyjnych, zgodnie z założoną strategią klientów. 

Zespół Adviseon Capital Management S.A.  tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie na prywatnym i publicznym rynku kapitałowym w zakresie doradztwa finansowego, zarządzania strategicznego, operacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego, a także branżyści posiadający kompetencje do budowania i rozwoju spółek portfelowych zarządzanych funduszy private equity.

Adviseon Capital Management S.A. aktywnie:

 • uczestniczy w realizowanych przez fundusze private 

       equity projektach inwestycyjnych, w tym w ocenie

       potencjalnych projektów, opracowaniu założeń

       transakcji, negocjacjach z ewentualnymi partnerami,

       realizacji transakcji, nadzorze właścicielskim, procesie

       dezinwestycji,

 • angażuje się w projekty realizowane przez fundusze,

 • konstruuje i organizuje finansowanie kapitałowe 

       i dłużne,

 • prowadzi procesy restrukturyzacji finansowej,

 • współpracuje ze spółkami, Zarządami, Radami 

       Nadzorczymi oraz istotnymi akcjonariuszami

       w budowaniu i utrzymywaniu relacji

       z interesariuszami

       (inwestorzy, akcjonariusze, obligatariusze, klienci,

       partnerzy biznesowi, współpracownicy) 

       oraz w wykonywaniu obowiązków informacyjnych,

 • doradza Zarządom funduszy oraz spółek portfelowych przy określaniu strategii działalności

       i ich dalszego rozwoju, a także przy opracowywaniu

       i realizacji budżetów operacyjnych,

 • kreuje wraz z liderami projektów indywidualną

       i dostosowaną do przedmiotu działalności

       identyfikację marketingową firm, spójną z założeniami

       grupy kapitałowej,

 • wspiera osoby zarządzające w budowaniu

        i motywowaniu zespołów,

 • dba o prawidłowe przygotowanie i obieg dokumentów

       w spółkach.

Celem strategicznym Adviseon S.A. jest budowa silnego podmiotu doradczego wyspecjalizowanego w zarządzaniu funduszami i ich spółkami portfelowymi.

 

Dynamiczny rozwój spółka opiera o:

 • budowę zespołu poprzez zaangażowanie branżystów

       o wysokim poziomie wiedzyi doświadczenia,

 • profesjonalne doradztwo zarządzanym funduszom private

       equity i ich spółkom portfelowym,

 • tworzenie rentownych spółek zależnych w ramach

       zarządzanych funduszy kierowanych przez kompetentnych

       przedsiębiorców,

 • wspieranie spółek doświadczeniem w ich budowaniu

       i rozwijaniu oraz wiedzą o funkcjonowaniu rynków

       finansowych,

 • wykorzystanie efektów synergii wynikających

       z budowanych holdingów,

 • zapewnienie finansowania zarządzanych spółek

       z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego (akcje

       oraz obligacje),

 • wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania ryzykiem przy budowaniu portfeli zarządzanych funduszy,

 • kształtowanie długotrwałych, przejrzystych i bliskich relacji z klientami,

 • stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki,

 • budowanie trwałych relacji z inwestorami indywidualnymi

        i instytucjonalnymi.

Doradzamy w tworzeniu, budowaniu

i rozwoju firm